Categories
Internet wordpress

33+1 bra tips för dig som installerat WordPress

Är du sugen på att använda WordPress för din webbplats? Ja, du är inte ensam. I skrivande stund har version 2.8 laddats ned 7 345 298 gånger.

Trots att det är det mest spridda bloggverktyget (jag anser nog att det även är ett content management-verktyg (CMS)) så finns några “tweaks” som du absolut ska tänka på innan du börjar köra skarpt.

Min första åtgärd är alltid att döpa om användaren ‘admin’ till något annat mer svårgissat. En vanlig “inbrottsmetod” i en wordpressajt är just via admin-användaren.

Läs mer på pallab.net.

EDIT:

Hittade nyss ett plugin till wordpress med vilken man i ett enkelt gränssnitt kan ändra namnet på admin-användare, läs mer här.

Categories
wordpress

WordPress-tips: modifiera versionshanteringen

De senaste versionerna av WordPress erbjuder versionshantering av inlägg. Har du en svensk wordpressinstallation så har man där använt begreppet “revision”, vilket jag inte tycker är korrekt.

Ifall du är en flitig skribent, som kanske ändrar i dina inlägg, så har du kanske märkt att det blir många versioner av en del inlägg? Här är ett tips som hjälper dig att ta bort dina tidigare versioner av inläggen. Självklart finns de pulicerade inläggen kvar.

Kör igång phpMyAdmin eller motsvarande admin-verktyg för din databas. Ta en backup på wordpress-databasen och kör sedan sql-kommandot

[sql]
DELETE a,b,c
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = ‘revision’
[/sql]

Kommandot tar bort alla inläggsutkast tabellen wp_posts och dess relaterade innehåll i tabellerna wp_term_relationships och wp_postmeta.

Källa: Lester Chan

Vill du permanent begränsa det maximala antalet versioner som kan finnas för varje inlägg? Lägg då in den här strängen i din wp-config.php som finns i roten i din wordpressinstallation.:
[sql]define(‘WP_POST_REVISIONS’, int;)[/sql]

Där int är ett heltal större än noll. Anger du t ex 3 så begränsas antalet versioner till tre stycken och den äldsta versionen “puttas ut” ur databasen varje gång du sparar. Sätter du 0 (noll) så sparas inga versioner förutom den aktuella samt den som autosparats.

Att sätta “0” (noll) är likvärdigt med att använda denna sträng i wp-config.php:

[sql]define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);[/sql]

Denna sträng tar helt bort funktionen versionshantering.