Tag: judit uppström

  • Hopplöst fall?

    För snart två år sedan efterlyste jag mer information om min farmor, Judit Uppström. Jag har än så länge gått bet på var hon är född och var hon bodde innan familjen flyttade till norrbottniska Porjus där hennes far Johan Adolf år 1912 började som vattenrallare vid kraftverksbygget. Mycket tyder på att familjen fanns kvar […]