Categories
Internet

Länder jag besökt

Det finns mycket kul att göra med Google Maps. Nedan ser du en tillämpning där de länder jag besökt markeras med rött.


visited 34 states (15.1%)
Create your own visited map of The World