Tag: GIS

  • Länder jag besökt

    Det finns mycket kul att göra med Google Maps. Nedan ser du en tillämpning där de länder jag besökt markeras med rött. visited 34 states (15.1%)Create your own visited map of The World

  • GIS inom släktforskning

    Jag skulle vilja hitta nåt bra sätt att grafiskt åskådliggöra var mina anfäder bott och hur de under sin livstid flyttat runt. Att grafiskt kunna följa hur individer i en släktlinje bott på olika platser skulle vara ett pedagogiskt sätt att “ge liv” till de som annars lätt bara blir namn med ett födelse- och […]