Categories
Aktuellt

Obegränsad tillgång på valuta utan kostnad

Max Keiser har haft en nagel i ögat på “financial terrorists”, dvs bankerna i flera år. Några av hans inslag har blivit klassiker – bl a när han liknar US-dollarn med toapapper som han börjar kasta omkring sig i studion.

Hans senaste Keiser Report på Russia Today är riktigt träffsäker också.

En av hans poänger i det här avsnittet är det faktum att bankerna själva lånar pengar i obegränsad mängd till låga räntar eller t o m utan ränta för att sedan själva låna ut till ränta.
https://www.rt.com/shows/keiser-report/episode-335-max-keiser/

Categories
Aktuellt

Hur pengar uppstår

Känner du till något företag i världen som inte har någon betydande produktionskostnad för sina produkter och dessutom kan skapa dem i oändlig mängd utan risk för kapacitetsbegränsningar pga begränsad tillgång på arbetskraft eller råvaror? Och de kan dessutom till stor del själva sätta priset på sina “produkter” så att de säkerställer en hög lönsamhet?

Nej, det finns inga sådana “riktiga” företag såsom vi känner dem. Däremot är det en exakt beskrivning på hur banker arbetar. De kan nämligen skapa pengar i oändlig mängd genom utlåning.

Bankerna i Storbritannien har per år 2010 skapat 37 gånger mer valuta än Bank of England. Detta sker, precis som i alla andra länder, genom utlåning. År 1982 var motsvarande ratio 12:1. Mellan 1997 och 2007 ökade bankskapad valuta årligen med 7-10% i Storbritannien. På tio år fördubblades valutamängden. Endast 3% av valutamängden i Storbritannien har skapats av centralbanken BoE. Resten har skapats av privata banker i form av utlåning.

När banker lånat ut valuta, dvs skapar krediter, skapas i samma ögonblick mer valuta. Detta medför i sin tur inflation, dvs urholkar värdet på valutan.

Lyssna framförallt på Ben Dyson som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur skapandet av valuta går till. Han är med från ca 3 minuter i filmen.

Categories
Aktuellt

Fria sprutor och gratis knark åt folket

Tror du det finns någon som tycker att det är en bra idé att låna pengar för att betala av skulder? Tror du ens det finns någon vettig som tycker det är en bra idé att låna för att betala sina räntor?
Blir en missbrukare botad genom att få mer knark?

SMS-lån har ju varit omdebatterat för att de gör det enkelt att ta impulsiva, oövertänkta lån till hög ränta. Jag kan förstå SMS-företagens affärsmodell och till och med inse att det enda affärsmässigt hållbara för dem är att ta ut rätt hög ränta av de personer som tar oövertänkta lån. Hur ska de annars kunna täcka upp för kreditförluster? Vinsterna blir naturligtvis skyhöga om förlusterna hålls på en rimlig nivå. På samma sätt resonerar bankerna. Och stater som lånar ut till redan skuldtyngda länder. Det är helt naturligt att vilja minimera risken för utebliven återbetalning.

I Europa pågår sedan en tid oroligheter – och då framförallt i Grekland. Människor beger sig ut på gatorna i vilda demonstrationer mot de nedskärningar som måste till för att undvika en statskonkurs där landet inte längre kan betala sina lån till omvärlden. De lösningar som EU presenterat bygger på “omstrukturering” av lånen, dvs att Grekerna tillåts låna ännu mer för att betala av på sina lån, men bara om de gör drastiska nedskärningar i offentlig sektor och säljer statliga företag osv.

EU vågar inte låta Grekland gå i konkurs eftersom konsekvenserna fortfarande är så oöverskådliga. Hela valutaunionen står på spel eftersom spridningseffekterna kan påskynda de oundvikliga skuldkriserna för Portugal, Irland, Italien och Spanien – de andra medlemmarna i den föga ärevördiga gruppen “PIIGS“. Dessutom finns ett stort finansiellt tryck, i form av CDS:er, med vilka långivare redan redan försäkrat sig mot en grekisk konkurs. Det är inte busenkelt att ha koll på vilka som ställt ut dessa CDS:er men troligen ligger amerikanska och Europeiska banker rätt pyrt till (förutom ett antal andra – mer långväga – långivare till Grekland). I praktiken är politikerna tagna som gisslan av det “finansiella systemet”, dvs bankerna. Vid det här laget vet väl alla att att banker inte tillåts gå i konkurs? Åtminstone inte banker som är viktiga för “det finansiella systemet”. Med tanke på den finansiella härdsmälta som orsakades i dyningarna av Lehman Brother’s kollaps i september 2008 så saknas det inte politisk vilja att till varje pris rädda bankerna från konkurs. Med andra ord så är det vi medborgare som räddar bankerna i kriser medan de ger sina ledande chefer finfina bonusar i goda tider.