Categories
Aktuellt

Hur pengar uppstår

Känner du till något företag i världen som inte har någon betydande produktionskostnad för sina produkter och dessutom kan skapa dem i oändlig mängd utan risk för kapacitetsbegränsningar pga begränsad tillgång på arbetskraft eller råvaror? Och de kan dessutom till stor del själva sätta priset på sina “produkter” så att de säkerställer en hög lönsamhet?

Nej, det finns inga sådana “riktiga” företag såsom vi känner dem. Däremot är det en exakt beskrivning på hur banker arbetar. De kan nämligen skapa pengar i oändlig mängd genom utlåning.

Bankerna i Storbritannien har per år 2010 skapat 37 gånger mer valuta än Bank of England. Detta sker, precis som i alla andra länder, genom utlåning. År 1982 var motsvarande ratio 12:1. Mellan 1997 och 2007 ökade bankskapad valuta årligen med 7-10% i Storbritannien. På tio år fördubblades valutamängden. Endast 3% av valutamängden i Storbritannien har skapats av centralbanken BoE. Resten har skapats av privata banker i form av utlåning.

När banker lånat ut valuta, dvs skapar krediter, skapas i samma ögonblick mer valuta. Detta medför i sin tur inflation, dvs urholkar värdet på valutan.

Lyssna framförallt på Ben Dyson som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur skapandet av valuta går till. Han är med från ca 3 minuter i filmen.