Litteratur och databaser för skellefteforskare


Under de dryga tre år jag släktforskat har jag samlat på mig kilovis med böcker och gigabyte med CD-skivor. Utan den information som andra människor bevarat på detta sätt hade min forskning tagit så mycket längre tid.

Jag tänkte därför dela med mig av tips på böcker, cd-skivor och andra källor till information som en släktforskare – nybörjare såväl som erfaren – kan ha nytta av. Eftersom en stor del av min släkt härstammar från trakterna kring Skellefteå i Västerbotten finns därför en naturlig tyngdpunkt på böcker därifrån. Listan är inte rangordnad på något sätt. Jag rekommenderar dig att köpa de böcker eller skivor du tycker verkar intressant. Det handlar oftast inte om så mycket pengar om du ställer det mot din tidsbesparing och det arbete som lagts ned av många människor i produktionen av dem. Det ger dessutom ett välkommet stöd till fortsatt forskning!

Ulf Lundströms två mästerverk över samtliga gårdar i Skellefteå socken summerar mer än 1600 sidor och sträcker sig över en tidsperiod på 250 år, från 1539 till 1790. Det är en ovärderlig källa om man haft anfäder i trakten under den tidsperioden. Lundström har sammanställt befintlig information från ett stort antal källor, vilket inte på något sätt förtar värdet av de två böckerna. Tvärtom, det arbete som lagts ned i skrivandet av dem har sparar nu istället åtskilliga forskartimmar på individnivå för lång tid framöver. 

Det finns tydligen planer på ytterligare en bok som ska omfatta perioden från 1790 till 1900. Jag hoppas den blir av snart!

  • Skellefteå socken 1650-1790, Ulf Lundström (2001), 987 sidor (ISBN 91-88466-32-9), läs mer på DIVA-portalen.
  • Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650, Ulf Lundström (2004), 672 sidor (ISBN 91-88466-60-4), läs mer.

Båda böckerna kan även ses via denna länk hos Lokalhistorisk portal för Skelleftebygden och här hittar du rättelser till böckerna.