Hopplöst fall?


För snart två år sedan efterlyste jag mer information om min farmor, Judit Uppström. Jag har än så länge gått bet på var hon är född och var hon bodde innan familjen flyttade till norrbottniska Porjus där hennes far Johan Adolf år 1912 började som vattenrallare vid kraftverksbygget.

Mycket tyder på att familjen fanns kvar i Porjus åtminstone till 1925 eftersom Judits lillasyster, Jenny, dog där i TBC den 22 mars det året, blott 15 år gammal.
Judit Uppström (1906-1947)

Jag har efterlyst farmor i internetforum, både i Sverige och Norge. Det som framkommit är information om hennes mor Elene Birgitte Pedersdatter men inte något om Judit och hennes syskon, som enligt hörsägen i släkten ska vara födda någonstans i Norge.