Svensk integrationspolitik


Du missar väl inte Maciej Zarembas artikelserie om integration av nya svenskar i Dagens Nyheter?

Del 1: Svensk? Var god dröj!
Del 2: Mät din snorre
Del 3: Vilse i mångfalden
Del 4: Vem äger flaggan?
Del 5: Landet i nöd och lust
Del 6: Upptäck Sverige

Han har tidigare skrivit om andra intressanta ämnen, bl a om svensk straffrätt i artikelserien “Rättvisan och dårarna“, om svensk arbetsrätt i “Den polske rörmokaren” och om lagen om likabehandling av högskolestudenter i “Först kränkt vinner“.

Missa heller inte hans artikelserie om det av FN våldtagna Kosovo.

Zaremba fick stora journalispriset 2006 som “Årets berättare” för artikelserierna, “Rättvisan och dårarna” och “Den polske rörmokaren”. Motiveringen löd

För att han med sitt täta och ifrågasättande berättande ständigt ger nya insikter i komplexa strukturer i det svenska samhället.

I januari 2009 blev Zaremba utnämnd till hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Lund, med följande motivering:

Maciej Zarembas granskning av den svenska rättsordningen kännetecknas av skarpsinne, intellektuell självständighet och rättspatos. Hans artiklar har givit upphov till flera viktiga debatter, och han har vid upprepade tillfällen uppmärksammat missförhållanden som har gått andra förbi. Genom sin gärning som journalist och författare har Zaremba gjort värdefulla insatser för den allmänna debatten om rättssäkerhet och rättvisa, en debatt som alltid måste finnas i en rättsstat.