Länder jag besökt


Det finns mycket kul att göra med Google Maps. Nedan ser du en tillämpning där de länder jag besökt markeras med rött.


visited 34 states (15.1%)
Create your own visited map of The World